×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

First Semestre

Second Semestre

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 121

Global Business Fundamentals

Küresel İşletme Esasları

3-0-3

4

ECON 101

Introduction to Economics I

İktisada Giriş I

3-0-3

6

MATH 101

Mathematics for International Trade I

Uluslararası Ticaret için Matematik

4-0-4

6

ENG 121

Academic English I

Akademik İngilizce I

2-2-3

4

TURK 101

Turkish I

Türkçe I

2-0-2

3

INF 233

Introduction to Computers+Lab

Bilgisayara Giriş + Lab

1-2-2

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

1

 

FTP 123

Business Communication

İşletme İletişimi

3-0-3

3

FTP 125

Entrepreneurship and Small Business Management

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

3-0-3

3

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 116

Principles of Accounting

Muhasebe İlkeleri

3-0-3

4

ECON 102

Introduction to Economics II

İktisada Giriş II

3-0-3

6

LAW 106

Introduction to Law

Hukuka Giriş

3-0-3

4

ENG 122

Academic English II

Akademik İngilizce II

2-2-3

4

TURK102

Turkish II

Türkçe II

2-0-2

3

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 122

Management Fundamentals

Yönetim Esasları

3-0-3

5

FTP 124

Foreign Trade Logistics

Dış Ticaret Lojistiği

3-0-3

4

FTP 126

Free Zones

Serbest Bölgeler

3-0-3

4

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Third Semestre 

Fourth Semestre

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 207

Business Finance

İşletme Finansmanı

3-0-3

4

FTP 215

 

Principles of Marketing

Pazarlama İlkeleri

3-0-3

4

FTP 203

Foreign Trade Formalities and Practices (T)

Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

3-0-3

5

HIST 201

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. I

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I

2-0-2

3

FTP 201

Theory of International Economics

 

3-0-3

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 227

Economic Development and Foreign Trade

Ekonomik Gelişmeler ve Dış Ticaret

3-0-3

5

FTP 225

International Trade Law

Uluslararası Ticaret Hukuku

3-0-3

5

FTP 223

Turkish Economy and EU

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

3-0-3

5

FTP 219

Export Practices and Risk Management

İhracat Uygulamaları ve Risk Yönetimi

3-0-3

5

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 206

E-Commerce

E-Ticaret

3-0-3

4

FTP 202

International Economic Policy

Uluslararası İktisat Politikaları

3-0-3

4

FTP 214

International Marketing

Uluslararası Pazarlama

3-0-3

4

HIST 202

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. II

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II

2-0-2

3

FTP 204

The Turkish Customs Regime and International Transportation

Türk Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Taşımacılık

3-0-3

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

3

 

FTP 218

Financing and Institutions of Foreign Trade In Turkey

Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticareti Finanse Eden Kurumlar

3-0-3

5

FTP 226

International Financial Markets and Institutions

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3-0-3

5

FTP 220

Foreign Trade Practices (T)

Dış Ticaret Uygulamaları

1-2-2

3

Elective

Listed Social Electives*

Sosyal Seçmeli

3-0-3

3

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

22

30

 

mufredatta-yapilan-degisiklikler

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından Önceki Kayıtlı Öğrencilerin Müfredatı

Ders Kodu Ders Adı T P C AKTS
SINIF: 1       SEMESTR: FALL
FTP 123 Business Communication 3 0 3 4
ECON 101 Introduction to Economics I 3 0 3 6
MCS 101 Mathematics for International Trade 4 0 4 5
INF 117 Introduction to Computers 1 2 2 3
ACS  105 Academic Communication Skills I 0 6 3 5
TURK 101 Turkish I 2 0 2 3  
ESR 101 Ethics and Social Responsibility 1 0 1 1  
Elective Elective I 3 0 3 3  
8 Ders
Total
14
8 18 30  
SINIF: 1       SEMESTR: SPRING  
MAN 116 Principles of Accounting 2 2 3 4  
FTP 104 Introduction to Foreign Trade 3 0 3 5  
ECON 102 Introduction to Economics II 3 0 3 6  
LAW 106 Introduction to Law 3 0 3 4  
ACS 106 Academic Communication Skills II 0 6 3 5  
TURK 102 Turkish II 2 0 2 3  
Elective Elective II 3 0 3 3  
7 Ders
Total
16
8 20 30  
SINIF: 2       SEMESTR: FALL  
MAN  207 Business Finance 3 0 3 4  
MAN  223 Principles of Marketing 3 0 3 4  
INTT 203 Foreign Trade Formalities and Practices (T) 3 0 3 5  
STAT 203 Statistics 2 2 3 5  
HIST 201 Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.I 2 0 2 3  
ACS  205 Academic Communication Skill III 0 4 2 4  
Elective Elective III 3 0 3 5  
7 Ders
Total
17 6 19 30  
SINIF: 2       SEMESTR: SPRING  
Elective Elective IV 3 0 3 5  
FTP  204 The Turkish Customs Regime and  International Transportation 3 0 3 4  
Elective Elective V 3 0 3 5  
MAN 204 International Marketing 3 0 3 4  
HIST 202 Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.II 2 0 2 3  
ACS 206 Academic Communication Skill IV 0 4 2 4  
Elective Elective VI 3 0 3 5  
7 Ders Total 17 4 19 30