First Semestre

Second Semestre

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 121

Global Business Fundamentals

Küresel İşletme Esasları

3-0-3

4

ECON 101

Introduction to Economics I

İktisada Giriş I

3-0-3

6

MATH 101

Mathematics for International Trade I

Uluslararası Ticaret için Matematik

4-0-4

6

ENG 121

Academic English I

Akademik İngilizce I

2-2-3

4

TURK 101

Turkish I

Türkçe I

2-0-2

3

INF 233

Introduction to Computers+Lab

Bilgisayara Giriş + Lab

1-2-2

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

1

 

FTP 123

Business Communication

İşletme İletişimi

3-0-3

3

FTP 125

Entrepreneurship and Small Business Management

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

3-0-3

3

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 116

Principles of Accounting

Muhasebe İlkeleri

3-0-3

4

ECON 102

Introduction to Economics II

İktisada Giriş II

3-0-3

6

LAW 106

Introduction to Law

Hukuka Giriş

3-0-3

4

ENG 122

Academic English II

Akademik İngilizce II

2-2-3

4

TURK102

Turkish II

Türkçe II

2-0-2

3

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 122

Management Fundamentals

Yönetim Esasları

3-0-3

5

FTP 124

Foreign Trade Logistics

Dış Ticaret Lojistiği

3-0-3

4

FTP 126

Free Zones

Serbest Bölgeler

3-0-3

4

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Third Semestre 

Fourth Semestre

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 207

Business Finance

İşletme Finansmanı

3-0-3

4

FTP 215

 

Principles of Marketing

Pazarlama İlkeleri

3-0-3

4

FTP 203

Foreign Trade Formalities and Practices (T)

Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

3-0-3

5

HIST 201

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. I

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I

2-0-2

3

FTP 201

Theory of International Economics

 

3-0-3

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 227

Economic Development and Foreign Trade

Ekonomik Gelişmeler ve Dış Ticaret

3-0-3

5

FTP 225

International Trade Law

Uluslararası Ticaret Hukuku

3-0-3

5

FTP 223

Turkish Economy and EU

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

3-0-3

5

FTP 219

Export Practices and Risk Management

İhracat Uygulamaları ve Risk Yönetimi

3-0-3

5

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 206

E-Commerce

E-Ticaret

3-0-3

4

FTP 202

International Economic Policy

Uluslararası İktisat Politikaları

3-0-3

4

FTP 214

International Marketing

Uluslararası Pazarlama

3-0-3

4

HIST 202

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. II

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II

2-0-2

3

FTP 204

The Turkish Customs Regime and International Transportation

Türk Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Taşımacılık

3-0-3

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

3

 

FTP 218

Financing and Institutions of Foreign Trade In Turkey

Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticareti Finanse Eden Kurumlar

3-0-3

5

FTP 226

International Financial Markets and Institutions

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3-0-3

5

FTP 220

Foreign Trade Practices (T)

Dış Ticaret Uygulamaları

1-2-2

3

Elective

Listed Social Electives*

Sosyal Seçmeli

3-0-3

3

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

22

30

 

mufredatta-yapilan-degisiklikler

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından Önceki Kayıtlı Öğrencilerin Müfredatı

Ders Kodu Ders Adı T P C AKTS
SINIF: 1       SEMESTR: FALL
FTP 123 Business Communication 3 0 3 4
ECON 101 Introduction to Economics I 3 0 3 6
MCS 101 Mathematics for International Trade 4 0 4 5
INF 117 Introduction to Computers 1 2 2 3
ACS  105 Academic Communication Skills I 0 6 3 5
TURK 101 Turkish I 2 0 2 3  
ESR 101 Ethics and Social Responsibility 1 0 1 1  
Elective Elective I 3 0 3 3  
8 Ders
Total
14
8 18 30  
SINIF: 1       SEMESTR: SPRING  
MAN 116 Principles of Accounting 2 2 3 4  
FTP 104 Introduction to Foreign Trade 3 0 3 5  
ECON 102 Introduction to Economics II 3 0 3 6  
LAW 106 Introduction to Law 3 0 3 4  
ACS 106 Academic Communication Skills II 0 6 3 5  
TURK 102 Turkish II 2 0 2 3  
Elective Elective II 3 0 3 3  
7 Ders
Total
16
8 20 30  
SINIF: 2       SEMESTR: FALL  
MAN  207 Business Finance 3 0 3 4  
MAN  223 Principles of Marketing 3 0 3 4  
INTT 203 Foreign Trade Formalities and Practices (T) 3 0 3 5  
STAT 203 Statistics 2 2 3 5  
HIST 201 Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.I 2 0 2 3  
ACS  205 Academic Communication Skill III 0 4 2 4  
Elective Elective III 3 0 3 5  
7 Ders
Total
17 6 19 30  
SINIF: 2       SEMESTR: SPRING  
Elective Elective IV 3 0 3 5  
FTP  204 The Turkish Customs Regime and  International Transportation 3 0 3 4  
Elective Elective V 3 0 3 5  
MAN 204 International Marketing 3 0 3 4  
HIST 202 Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.II 2 0 2 3  
ACS 206 Academic Communication Skill IV 0 4 2 4  
Elective Elective VI 3 0 3 5  
7 Ders Total 17 4 19 30